Nasilje

Nasilje

Odaberi rečenice koje važe za tvoje okruzenje (prijatelj, partner drugi članovi porodice):

Please select 7 correct answers

Correct! Wrong!

Rečenice pod brojevima 1, 2, 5, 7, 8, 11 i 13 su izraz ljubavi i poštovanja. Ako se tvoj dečko, tvoja porodica i prijatelji prema tebi ponašaju kako treba, trebalo bi da si označila sve ove rečenice. Ako si odabrala neku od rečenica pod ostalim brojevima,, to znači da postoji razlog da se zabrineš – informiši se o nasilju u vezi, međuljudskim odnosima i vrstama nasilja.

Correct! Wrong!

Nasilje
Rešenje