Blog

decembar2013

Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka tela UN za ljudska prava

Predsednica Mreže …IZ KRUGA – Srbija, Lepojka Čarević Mitanovski prisustvovala je konferenciji, koju je 10. decembra 2013. godine organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa kancelarijom Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) a temu: „Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka tela UN za ljudska prava”.

Podršku ovom skupu pružio je veliki broj predstavnika državnih institucija, ambasada, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

Konferenciju je otvorila dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava čestitajući prisutnima i svim građanima i građankama Međunarodni dan ljudskih prava i poželevši da se o ljudskim pravima u buduće govori češće i da svesnost o jednakosti u ostvarivanju ljudskih prava bude na najvišem mogućem nivou.

Paunović je podsetila prisutne na obavezu Republike Srbije da podnosi redovne izveštaje telima UN, na osnovu kojih dobija preporuke u cilju unapređenja ljudskih i manjinskih prava.

Početkom 2013. godine Republika Srbija je prošla kroz drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda. Jedna od preporuka koju je Savet za ljudska prava UN uputio i koja je prihvaćena od strane Republike Srbije, odnosila se na uspostavljanje mehanizma za praćenje preporuka, kako bi se pratila primena i uticaj politika i mera usvojenih sa ciljem promovisanja jednakosti prava i nediskriminacije svih građana, istakla je Paunović. Tim povodom Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa resornim ministarstvima i uz podršku UN u Srbiji, definisala je predlog modela za njihovo praćenja koji je na Konferenciji predstavljen i koji će biti predat na usvajanje Vladi Republike Srbije.

Usvajanje ovog mehanizma je od velikog značaja za dalju evropsku budućnost Srbije i otvaranja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. U očekivanju da se otvore pristupni pregovori sa poglavljem 23, a koji se odnosi na pravosuđe i ljudska prava Srbiji je potreban mehanizam koji će doprineti da svi zakoni i politike u ovim oblastima budu u punoj meri primenjeni, i kako bi i na ovaj način bili ostvareni institucionalni kapaciteti sa kojima raspolažemo, a sve u kontekstu ostvarivanja ljudskih prava, istakla je Paunović.

Državna sekretarka u Ministarstvu pravde, gospođa Gordana Stamenić čestitala je prisutnima Međunarodni dan ljudskih prava, istakavši značaj i obavezu države da unapređuje mehanizme za ostvarivanje ljudskih prava, kao i činjenicu da se o ovome govori baš na dan obeležavanja ljudskih prava. Podsetila je prisutne na pozitivno ocenjeno stanje ljudskih prava od strane Navi Pilaj, Visoke komesarke za ljudska prava UN, pri poseti Republike Srbije.

Irena Vojačkova Solorano, Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji istakla je značaj i kvalitet zakonskih normi u Republici Srbiji, kao i neophodnost da se intenzivnije radi na implementaciji istih. Izrazila je zadovoljstvo i spremnost Ujedinjenih nacija da podrži rad Vlade Republike Srbije u efektivnom sprovođenju mehanizama u kontekstu potpunog ostvarivanja ljudskih prava ali i podsetila prisutne na neophodnost učešća svih zainteresovanih strana u ovom procesu. Na samom kraju, gospođa Vojačkova Solorano čestitala je građanima Republike Srbije Međunarodni dan ljudskih prava.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Njegova ekselencija Majkl Devenport izrazio je zadovoljstvo zbog učešća na današnjem skupu, uputio je čestitke Kancelariji za ljudska i manjinska prava zbog predstavljanja mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka tela UN za ljudska prava baš na dan kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Devenport je istakao značaj poštovanja ljudskih prava u svim državama koje su u procesu priključenja Evropskoj uniji. Podsetio je prisutne na krupne korake i rezultate koje je Republika Srbija postigla u domenu zaštite i ostvarivanja ljudskih prava, između ostalog i potpisivanjem ključnih sporazuma na međunarodnom nivou.

Mehanizam koji se danas predstavlja ima veliku ulogu u naglašavanju važnosti praćenja preporuka tela UN za ostvarivanje ljudskih prava, kao i značaj u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, rekao je Devenport.

Podsetio je na značaj nezavisnih tela i organizacija civilnog društva u ovom procesu i pohvalio Republiku Srbiju što je važnost istih prepoznala.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović na samom kraju Konferencije pozvala je predstavnike svih relevantnih institucija i organizacija da upute predloge i komentare na predstavljeni mehanizam.