Blog

Inovativni program podrške

U oviru Sajma J=DNAKI 24. 10. 2019. God Mreža IZ KRUGA – Srbija je  predstavila  program podrške za žene sa invaliditetom pod nazivom “PATRONAŽA ZA DOSTOJANSTVENU BUDUĆNOST”: Inovativni koncept podrške ženama sa invaliditetom u riziku od partnerskog/porodinog nasilja

Zašto ovaj program?

  • Žene sa invaliditetom se ne prepoznaju kao posebno osetljiva grupa korisnika, pogotovu kaad je u pitanju porodično i partnersko nasilje,
  • Ne postoje dostupni socijalni servisi u skladu sa njihovim potrebama,

Neki pokazatelji položaja žena sa invaliditetom:

a)Nakon razvoda često ne dobijaju starateljstvo nad decom/podaci iz prakse/,

b)Češće nego muškarci izložene su postupku za oduzimanje poslovne sposobnosti,

  1. c) Ni jedan par gde je žena sa invaliditetom nije usvojila dete,
  2. d) Ni jedna Sigurna kuća nije athitektonski dostupna niti ima srvise podrške za žene sa invaliditetom

Program podrške ženama sa invaliditetom koje su u riziku ili trpe partnersko i porodično nasilje je inovativni koncept podrške koji ima dva osnovna cilja:

Da osnaži žene sa invaliditetom da prepoznaju nasilje u kome žive i da nauče da se aktivno bore za svoje pravo na dostojanstven život bez nasilja,

Da obezbedi direktnu podršku ženi sa invaliitetom da nakon udaljavanja nasilnika i izricanja zaštitnih mera može da ostane u svom domu i da samostlano brine o sebi i deci.

72742739_568726183862710_1150682800148447232_n 73029522_513745482813622_7340367613039476736_n 73088670_2505421659543843_6564030365659299840_n 73132324_513321992553573_8565893259157569536_n 73177175_527108974527786_8278613367858397184_n (1) 73349275_2949647405063112_1009560886450323456_n 74345565_2590517554319942_8870369344811433984_n 74906700_2269682693324014_5227912361095987200_n 75266226_684339075389440_1623686852672225280_n 75349198_2502582809818871_1532149189650153472_n